Aangepast zoeken
Sorteren op:
Relevance
Relevance
Date
Web
 
 
 
Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Het OV loket is zich bewust van het belang van de bescherming van uw privacy. Het OV loket, ombudsman voor openbaar vervoer, dat individuele en collectieve hulp biedt en rapportages als één van de middelen heeft om haar doel te bereiken, ontkomt niet aan de registratie van (persoons)gegevens.

Het OV loket legt persoonsgegevens vast van reizigers die een vraag of klacht indienen. De gegevens worden gebruikt om de klager of vragensteller te antwoorden, te informeren of te helpen bij het oplossen van zijn klacht of vraag. De klacht zelf wordt opgenomen in diverse rapportages, maar nooit op een zodanige wijze dat de naam van de klager gepubliceerd wordt of dat de naam of het adres uit de gegevens afgeleid kan worden. De toegang tot het registratiesysteem is slechts voorbehouden aan de medewerkers van het OV loket.

Het OV loket maakt gebruik van een aantal lokaal of op een bepaald vakgebied gespecialiseerde deskundige medewerkers en/of leden/vrijwilligers van ROVER, de belangenbehartiger van reizigers in het openbaar vervoer. Een klacht over een lokale of zeer specifieke situatie kan voor advies doorgezonden worden naar zo’n lokale deskundige of een vakspecialist. Dit gebeurt zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien rechtstreeks contact vereist is, vragen wij daarvoor de instemming van klager en specialist.

Het OV loket gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van de afhandeling van uw klacht of vraag en garandeert dat uw persoonsgegevens niet gebruikt zullen worden voor commerciële doelstellingen.

Het OV loket maakt ook gebruik van een aantal registraties om de site te optimaliseren. Zo is het voor ons van groot belang om te weten hoe het clickgedrag is, hoe vaak de site bezocht wordt, welke pagina’s het meest of het minst populair zijn. Deze gegevens worden geregistreerd met technische hulpmiddelen, maar zonder koppeling of vastlegging van uw persoonlijke gegevens.

De formeel verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van het OV loket is de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort. Het OV loket houdt zich aan de eisen en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.