Aangepast zoeken
Sorteren op:
Relevance
Relevance
Date
Web
 
 
 
Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Wie zijn we?

Het OV loket is de ombudsman voor beter openbaar vervoer. Wij helpen reizigers hun weg te vinden in de OV-wereld. Als zij zich benadeeld voelen door vervoerbedrijven, geven wij hen advies, informatie en indien daar aanleiding toe is bemiddelen wij tussen reiziger en vervoerbedrijf. Door deze rol te vervullen, signaleren wij problemen in het OV. Wij spreken vervoerbedrijven en overheden op constructieve wijze aan op problemen binnen het openbaar vervoer. Op deze wijze helpen wij het openbaar vervoer te verbeteren. Wij rapporteren over onze bevindingen.

Wat doet het OV loket met uw gegevens?

Wanneer u uw gegevens op ons klachtenformulier achterlaat en ons expliciet toestemming geeft om deze gegevens te verwerken, dan mag u van ons verwachten dat wij altijd veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden opgeslagen in ons klachtenregistratiesysteem. De medewerkers van het OV loket en de makers van dit systeem hebben toegang tot dit systeem. Met de makers van het klachtensysteem hebben wij een verwerkers overeenkomst afgesloten waarin staat dat zij uw gegevens niet mogen uitwisselen met derden. Het OV loket gebruikt gegevens uitsluitend voor het bemiddelen tussen reizigers en vervoerbedrijven. Uw gegevens worden in dat geval doorgestuurd naar het vervoerbedrijf.

Welke gegevens registreert het OV loket?

Het OV loket registreert alle gegevens die u op ons klachtenformulier achterlaat. U bent overigens niet verplicht om gegevens achter te laten. Dient u een klacht in omdat u bemiddeling wenst, dan hebben wij gegevens van u nodig. Denk daarbij aan uw naam, adres, contactgegevens en correspondentie tussen u en het vervoerbedrijf.

Anonieme klacht

Uw privacy staat voor het OV loket voorop. Wanneer u een anonieme klacht wilt indienen dan hoeft u geen gegevens achter te laten op ons klachtenformulier. Uw klacht wordt dan geregistreerd zonder uw persoonsgegevens en kan anoniem onderdeel uitmaken van onze rapportages. Houd er rekening mee dat wij niet kunnen bemiddelen zonder uw gegevens.

Verzoek tot inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die OV loket verwerkt. U mag het OV loket te allen tijde verzoeken de bemiddeling te staken, dan wel uw gegevens te verwijderen. Stuur dan een e-mail met uw verzoek naar secretariaat@ovloket.nl

De formeel verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van het OV loket is de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Het OV loket houdt zich aan de eisen en richtlijnen van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).